Tai Chi, Qigong, Meditation in Kiev, Warszawa, Gdańsk
ROZWÓJ DUCHOWY

Duchową harmonię osiąga się poprzez obcowanie z pięknem we wszystkich jego formach: pięknymi myślami i uczuciami, poznawaniem najlepszych utworów literatury – poezji i prozy, muzyką, malarstwem. Dostrzec ją można również w pięknie odwiedzanych urokliwych zakątków przyrody i architektury, doskonałych ruchach Tai Chi Chuan.

Uczniowie mogą osiągnąć duchową harmonię i stać się jej częścią poprzez własną twórczość artystyczną (literacką, plastyczną, muzyczną) oraz poznawanie i studiowanie jej pięknych elementów.

Postępowanie zgodne z zasadami oraz umiejętność rozwijania w sobie pozytywnych ludzkich wartości daje mocną moralną i psychiczną podstawę, do zachowania spokojnego umysłu, godności i stabilności. Jest ono oparte na dawnych kodeksach rycerskich.

Opanowujemy sztukę samorozwoju i samopoznania - autotrening, medytacja, Qigong lecz nie zapominamy również o doskonaleniu takich aspektów jak zdrowe życie, spokojny umysł oraz umiejętność bycia pożytecznym członkiem społeczeństwa.

W wyniku tego uczeń przyjmuje dystans od wszystkich negatywnych wpływów społeczeństwa, a także jest zdolny zachować stan duchowej harmonii w dowolnej życiowej sytuacji. Oczyszczone od wad serce jest zdolne na prawdziwą miłość i przyjaźń.

Wszechstronnie rozwinięty człowiek jest zdolny wybrać taką życiową drogę, która będzie przynosiła szczęście nie tylko jemu, ale i innym.

Dokładne informacje na temat rozwoju duchowego, Qigong oraz medytacjach można uzyskać na naszej stronie internetowej, poświęconej tej tematyce.

The School of Tai Chi, Qigong in Kiev (Ukraina), Warszawa and Gdańsk (Poland)